Tolosten sukuseuran sukukokous 16. - 17. 7. 2005 Paltamon Mieslahdessa,  Kainuun opistolla