Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Laatimispäiväys: 10.2.2020

Päivitetty viimeksi:16.2.2020

Rekisterinpitäjä

Nimi: Tolosten sukuseura ry

Yhteystiedot: yrjo.tolonen(at)kajaani.net

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Yrjö Tolonen

Asema: puheenjohtaja

Yhteystiedot:  yrjo.tolonen(at)kajaani.net

Nimi: Eija Grotenfelt 

Asema: Sihteeri/taloudenhoitaja

Yhteystiedot: eija.grotenfelt(at)aitomaestro.fi

Rekisterin nimi

Tolosten sukuseuran sukututkimusrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimus ja tietojen julkaiseminen Tolosten Sukuseuran suljetulla verkkosivustolla

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.