Yhteystiedot

Tolosten sukuseura ry:n hallitus ja muut toimihenkilöt
 v. 2019 – 2021
Puheenjohtaja  
Yrjö Tolonen, yrjo(at)toloset.fi, 0405285381
Varapuheenjohtaja
Tauno Tolonen, tauno(at)toloset.fi, 0407408751
Sihteeri/Rahastohoitaja
Eija Grotenfelt, sihteeri(at)toloset.fi, 0405517699
Hallituksen jäsen
Seija Tolonen, seija(at)toloset.fi
Hallituksen jäsen
Liisa Heikkinen, Hyrynsalmi
Hallituksen jäsen
Teuvo Tolonen, Suomussalmi
Hallituksen jäsen
Anna-Liisa Holappa, anna-liisa(at)toloset.fi
Sukutietojen keräys
Yrjö Tolonen
Sivujen ylläpito Yrjö Tolonen ja Mikko Suominen, mikko(at)toloset.fi
( korvaa sähköpostiosoitteissa (at) ilman välilyöntejä @-merkillä )